Spodní izolace

Společnost IZOLEX Moravia, spol. s r.o. se v oblasti realizace spodních hydroizolací zabývá  hydroizolací proti zemní vlhkosti, gravitační, stékající a tlakové vodě a izolacemi proti radonu v podloží z materiálů na bázi asfaltových pásů a měkčeného PVC v jednovrstvém nebo i dvojitém kontrolním systému. Jsme schopni vyhovět požadavkům projektantů, investorů, generálních dodavatelů i soukromých investorů.

Při zpracování nabídek vycházíme ze specifických detailů a řešení konkrétního dodavatele materiálu.