Tržnice – Břeclav

Dlouho době nefunkční střešní pláš a v březnu roku 2022 při silných větrech došlo k dalšímu poškození, vzhledem k tomu, že by oprava byla v milionech korun, rozhodla se MeÚ Břeclav řešit opravu lokálně s výhledem na 2-3 roky. Navrhli jsme tedy opravu za pomocí ochranné sítě, kterou jsme nechali vyrobit ve Španělsku na míru .Lokálně jsme opravili místa, kde docházelo k zatékání a chybělo střešní krytina. Byla to riziková zakázka – nedalo se chodit po střešním plášti, hrozilo zborcení celé střešní konstrukce. Nedílnou součástí montáže bylo využití Ostravských horolezců.

Dlouho době nefunkční střešní pláš a v březnu roku 2022 při silných větrech došlo k dalšímu poškození, vzhledem k tomu, že by oprava byla v milionech korun, rozhodla se MeÚ Břeclav řešit opravu lokálně s výhledem na 2-3 roky. Navrhli jsme tedy opravu za pomocí ochranné sítě, kterou jsme nechali vyrobit ve Španělsku na míru .Lokálně jsme opravili místa, kde docházelo k zatékání a chybělo střešní krytina. Byla to riziková zakázka – nedalo se chodit po střešním plášti, hrozilo zborcení celé střešní konstrukce. Nedílnou součástí montáže bylo využití Ostravských horolezců.