Kontrola kvality

V rámci kontrolního a zkušebního plánu (KZP) a technologických postupů (TP) provádíme kontrolu kvality vizuálně, kontrolními sváry a jehlovou zkouškou.

Jsme schopni zajistit při požadavku investora jiskrovou zkoušku, vakuovou zkoušku a také nedestruktivní zkoušku přístrojem DEC SCANNER.