SERVIS 24

Naše servisní služby zahrnují komplexní kontrolu a posouzení stavu hydroizolace včetně provedení sond ve střešním plášti až na nosnou konstrukci střechy, abychom zjistili v jaké kondici je střecha a jak dlouho bude ještě sloužit.

 • provádíme opravy střešního pláště v souladu se systémovým řešením za podpory technického dozoru výrobců materiálů
 • navrhneme řešení rekonstrukce vašich střech s ohledem na vaše představy a požadavky
 • zajistíme odborné provedení zásahů do vašich střešních systémů při změnách VZT apod
 • můžeme Vám instalovat zádržný systém
 • sestavíme vám manuál pro údržbu v zimním období
 • povedeme archiv vašich oprav

 

Naši pravidelně školení odborní pracovníci jsou odpovědní za kontrolu

 • těsnosti horkovzdušných svárů nebo svařených spojů dle použité vrstvy hydroizolace
 • čistoty a funkce střešních vpustí, bezpečnostních přepadů, případně chrličů
 • napojení detailů vodorovné a svislé hydroizolace
 • stavu tmelených částí
 • všech prostupů
 • atiky a oplechování
 • čistoty střešního pláště…organické a neorganické nálety
 • stavu hromosvodu ve styku s hydroizolací a jeho funkčnosti
 • polykarbonátů a celkového stavu světlíků

 

Samotné hledání příčiny poruchy střechy zahrnuje

 • vizuální kontrolu
 • jehlovou zkoušku
 • jiskrovou zkoušku
 • imperanční defektoskopii
 • na konci kontroly střechy vystavíme pasport, ve kterém popíšeme stav střechy a doložíme fotodokumentací
 • na základě našich výsledků můžeme zprostředkovat  laboratorní posouzení množství vlhkosti ve skladbě střešního pláště nebo samotné posouzení životnosti jednotlivých vrstev střešního pláště
 • spolupracujeme s renomovanými soudními znalci v oboru hydroizolací
 • dokážeme tedy velmi fundovaně posoudit stav a životnost střešního pláště

 

Po dokončení střešního pláště získává náš klient návod na údržbu střechy a pokud projeví zájem může mít od nás zajištěn komplexní servis střechy a pravidelnou kontrolu dle doporučených cyklů podle ČSN 73 1901.  

U střech, kde zajišťujeme servis garantujeme její správnou funkci a v případě problému, havárie a podobně reagujeme do 24 hodin.

Ing. Zdeněk Man
Servis

+420 602 696 070
man@izolex.cz

Poradíme Vám nebo vytvoříme cenovou kalkulaci