Zelená střecha RD – NAPAJEDLA

Realizace 80 m2 zelené střechy v kombinaci s fotovoltaickými panely v zástavbě rodinných domů v Napajedlích. Střecha musela splňovat zásady dotačního programu jak na zelenou střechu, tak na solární panely.
Použitá skladba je Izolex Natur s rozchodníkovým kobercem. Systém upevnění panelů Bauder, který je šetrnější k hydroizolaci. Upevňuje se na vnější vrstvu, kde konstrukci k panelům zatíží samotná skladba zelené střechy.
Kombinace fotovoltaiky se zelenou střechou zvyšuje zejména v letních měsících až o 6 % výkon solárních panelů a reguluje teplotu v okolí panelů. To je pro výrobu solární energie velmi příznivé.